Langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser

Vi ønsker at du som kommer til oss vet hva et rehabiliteringsopphold på CatoSenteret innebærer. Her gir vi en forklaring på måten vi jobber på og hvorfor.

Den biopsykososiale modellen

På CatoSenteret jobber vi etter en biopsykososial forklaringsmodell ved langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser. Det innebærer en helhetlig forståelse av brukerens helseplager. Det vil si at i tillegg til biologiske faktorer, så påvirker også tidligere erfaringer, læring og forventninger, samt sosiale/familiære forhold, utvikling og opprettholdelse av sykdom og smerter.

Modellen står dermed i kontrast til tanken om at sykdom enten er et rent fysisk eller psykisk fenomen. Vi er derfor opptatt av å kartlegge både biologiske og psykososiale belastninger for å gi deg best mulig rehabilitering, og samtidig bidra til riktig oppfølging når du kommer hjem.

Kroppens stressystem

Forskning viser at mange funksjonelle lidelser og smertesyndromer oppstår, eller blir langvarige, fordi kroppens stressystem ikke klarer å skru seg helt av. Dette kan skje når man er blitt utsatt for flere belastninger over tid. Kroppens stressystem er livsviktig og har som hovedoppgave å holde kroppsfunksjoner som temperatur, pH og blodsukker i likevekt, samtidig som den klarer å møte en belastning.

Normalt skrur dette systemet seg av når belastningen er over og kroppen kan fokusere på hvile og gjenoppbygging. Kroppen skiller ikke på om en belastning er fysisk (som infeksjon eller skade) eller psykisk (som krenkelser, tap eller overbelastning). Den reagerer på samme måte med å aktivere kroppens stressystem. Dette systemet er sammensatt av funksjoner som påvirker hverandre og samarbeider (nervesystemet, hormonsystemet, hjernen og immunsystemet).

At stressystemet er påskrudd kan man merke ved at man har en eller flere av disse symptomene over tid uten en tydelig etablert somatisk diagnose: høy hvilepuls, hjertebank, trøbbel med fordøyelse (diare, forstoppelse eller kvalme), smerte uten påvisbar vevsskade, følelse av å ofte måtte tisse eller urinlekkasjer, hyppig svette eller rødming, svimmelhet eller tåkesyn som kommer og går, øresus, besvimelser, ømme muskler, oftere hodepine eller migreneanfall enn før, større vanskeligheter med konsentrasjon eller hukommelse enn tidligere, bevegelsesforstyrrelser som kraftløshet, lammelser eller skjelvinger, nummenhet/prikking i armer eller ben, tørrhoste over tid eller følelse av å være tungpustet, utmattelse, dårlig immunforsvar med gjentatte infeksjoner, hyppig utbrudd med eksem, dårlig søvn eller døgnrytme.

Noen opplever seg samtidig nedfor eller engstelig, men det er vel så vanlig å oppleve at man har det bra og er mentalt sterk.

Aktive ingredienser i rehabiliteringen

Behandlingen vi tilbyr inneholder elementer som er med på å roe ned et overaktivert stressystem, finne en bedre balanse mellom hvile og aktivitet, samt å øke funksjonsnivå fysisk, mentalt og sosialt. Det inkluderer undervisning, avspenning/pusteøvelser, fysisk aktivitet, fysioterapi, sosialt fellesskap og evt. samtaler med psykolog/psykiater, ernæringsfysiolog eller ergoterapeut.

Mer kunnskap

Her er lenker til mer kunnskap og informasjon om den tilnærmingen vi som jobber på CatoSenteret har til langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser: