mai 31, 2021

Kan arbeidsrettet rehabilitering bedre kognitiv funksjon?

Det har Peter Lyby, psykolog ved CatoSenteret, sammen med andre KOFU-forskere fra ulike forsknings- og rehabiliteringssentre fra hele landet, forsøkt å gi svaret på gjennom en […]
april 12, 2021
Tverrfaglig team Komplekse lidelser

Rakel Schmidt med faglig bidrag i tidsskrift for fysioterapi

Rakel Schmidt er fysioterapeut ved CatoSenteret på avdelingen for komplekse lidelser. Denne avdelingen tar også imot covid-19-pasienter som kommer direkte fra sykehus eller er henvist av […]
april 12, 2021

Slutt på papirfrikort for digitale brukere

Fra 7. april ble det slutt på å sende frikort på papir til digitale brukere for egenandeler på helsetjenester. Fra nå av vil alle som er […]
mars 24, 2021

Webinar om rehabilitering etter Covid-19

I slutten av mars arrangerte CatoSenteret, sammen med Sunnaas sykehus, LHL-sykehuset, Indre Østfold kommune og Norway Health Tech, webinar om rehabilitering etter Covid-19, og bruk av […]