Besøk fra Redcord-klinikken og Sør-Korea

CatoSenteret har denne uken hatt besøk av klinikkansvarlig Son Nguyen ved Redcord-klinikken, som er kjent for Neurac-metoden med slyngebehandling. Son hadde med seg en delegasjon på 10 samarbeidspartnere fra Sør-Korea, som ønsket å se hvordan metoden blir praktisert på CatoSenterets brukere.

Samarbeidspartnerne fra Sør-Korea er i Norge for å besøke RedCord-klinikken og møte deres store guru og opphavsmann, Gitle Kirkesola, som har utviklet Neurac-metoden til det den er i dag, og som nå blir praktisert i over 30 land i Europa, USA, Midt-Østen og Asia.

Son Nguyen forteller at sørkoreanerne er deres viktigste samarbeidspartnere og distributører av Redcord i Asia. Redcord har et verdensomspennende nettverk av klinikere, med 230 CNPs (Certified Neurac Practitioner) sertifisert i Neurac-metoden på verdensbasis.

«Nå samarbeider vi for å utvikle en online utdanningsplattform, hvor klinikere kan ta hele kursrekken for å bli sertifiserte Neurac-behandlere på nettet, uansett hvor man er lokalisert i verden,» forklarer Nguyen.

Lære av erfaringer fra CatoSenteret

Fysioterapeuter ved CatoSenteret har brukt Redcord behandlingsslynger i mange år for blant annet behandling av ryggmargsskadde. Besøket fra Sør-Korea kunne observere og fikk forklart av våre kyndige fysioterapeuter, Synnøve Løkvold Holmen og Nina Schau, hvordan de jobber med Redcord med våre nevrologiske pasienter. Sammen har de bred erfaring og mye kunnskap å dele med de engasjerte besøkende.

For å få et konkret innblikk i hvordan vi bruker Neurac-metoden, tok fysioterapeutene utgangspunkt i tre konkrete pasientcaser. Sør-Koreanerne syntes det var interessant å observere behandling av en helt annen type pasienter enn de selv er vant med å behandle. Det ble en lærerik diskusjon om forskjellene i klinisk praksis av medisinsk rehabilitering i Norge kontra Sør-Korea. Det ga stort utbytte og var en tankevekker for både de besøkende og våre egne terapeuter.

Gjestene takket for et svært utbytterikt besøk og en spesiell takk gikk til de dyktige terapeutene Nina og Synnøve.

Hva kjennetegner Neurac-metoden?

Neurac er en behandlings- og treningsform som har dokumentert effekt på muskel- og skjelettplager. Behandlingsmetodikk legger vekt på individuell tilpasning og den kan vise til umiddelbare resultater for en rekke ulike pasientgrupper i alle aldre.

Metoden blir brukt for å påvirke det nevromuskulære systemet og redusere og evt. eliminere smerte, med fokus på årsaken til problemene, og ikke symptomene.

Behandlingsløsningen er basert på dokumenterte testprotokoller som hjelper til å finne ut hvordan gjøre øvelsene riktig, med riktig mengde og uten smerter. Ved hjelp av Redcord-slynger forsøker terapeuten å normalisere bevegelsesmønsteret til pasienten som ofte har belastet feil og har fått kompenseringsskader over tid.

De legger vekt på å gjøre øvelser og behandling riktig, aktivere kjernemuskulaturen, samt å styrke pasienten kognitivt for å motivere muskulaturen. Pasienter med langvarige skader har stor nytte av denne behandlingen.

Om Redcord

Redcord (tidligere TrimMaster) ble gunnlagt i 1991 av brødrende Petter og Tore Planke, som et verktøy i fysikalsk behandling og som et treningsapparat i hjemmet for å forebygge ryggproblemer og unngå tilbakevirkende plager.

De første studier som dokumenterer effekten av Redcord blir publisert i 2001, og flere studier igangsettes. I 2004 utvikler Gitle Kirkesola Neurac-metoden, og flere studier og forskning viser etter hvert at det er mulig å oppnå umiddelbar effekt i behandlingen av rygg-, nakke- og skulderplager.

I 2010 omstruktures selskapet, med en storstilt satsing og implementering av en helt ny markedsstrategi med vekt på tre segmenter; Redcord Medical, Redcord Active og Redcord Sport.

I 2016 blir Redcord ISO-sertifisert og lanserer en egen trenings-app med 350 slyngeøvelser i samarbeid med Exorlive. De får ny daglig leder og øker fokus på utdanning i Neurac-metoden.

I dag er Neurac-metoden en anerkjent behandlingsmetode og de utvikler nå en online utdanningsplattform slik at klinikere kan bli sertifiserte Neurac-behandlere på nettet.

Foto: