CatoSenteret deltar i rehabiliteringsprosjekt i Sør-Amerika

Siden 2015 har lege ved CatoSenteret og Sunnaas sykehus, Leandro N. Orozco, vært engasjert i ulike helseprosjekter gjennom UNISUR og Mercosur/Mercociudades, som er det latinamerikanske tilsvaret på EU og EFTA. Mercociudades fremmer utvikling og samarbeid på tvers av 359 byer og lokale myndigheter i de 10 medlemslandene i Sør-Amerika.

Prosjektet kom i stand etter en henvendelse til Leandro Orozco fra Helseministeriet i Uruguay om bistand til å bygge opp kompetanse innen spesialisert rehabilitering i medlemslandene.

Mangler kunnskap om rehabilitering

Det er stor variasjon når det gjelder kompetanse og tilbud innen helse blant landene i Sør-Amerika. De fleste med funksjonsnedsettelse får ikke den oppfølgingen de trenger for å kunne bedre sin funksjon og livskvalitet. Landene mangler både struktur, tradisjon/kultur og fagpersonell på dette området.

Behovet for å bygge kompetanse innen rehabilitering er derfor stort. Under et besøk på et rehabiliteringssenter i Rio Grande i Argentina i 2018, fikk Leandro selv se og erfare hvilke store utfordringer helsevesenet hadde for videre oppfølging av personer med funksjonsnedsettelser. Mange blir overlatt til seg selv. Det finnes ikke noe tilbud til oppfølging hos fagpersoner som kan hjelpe med opptrening av funksjon, samfunnsdeltagelse eller kunnskap rundt egen mestring.

Leandro som selv er spansk, fikk i 2020 spørsmål fra gruppen for funksjonshemming og inkludering i Mercociudades om å gjennomføre flere seminarer og kurs for å hjelpe helsepersonell og pasienter i de aktuelle landene. Med seg på laget har han hatt Kenneth Larssen, idrettspedagog på CatoSenteret, og Elisabeth Eide, tidligere CatoSenteret-ansatt og nå del av Olympiatoppen.

Webinar godkjent som helseutdanning

Siden engelskkunnskapene i Sør-Amerika er jevnt over dårlig, har Kenneth og Elisabeth presentert sin kunnskap og evidens innen rehabilitering på norsk, og så har Leandro oversatt direkte til spansk. I tillegg til praktiske fysiske øvelser har de også delt kunnskap om motivasjon, likeverd, psykisk helse, mestring og livskvalitet. Kursene har foregått fra studio på Sunnaas sykehus. Se bildet over.

Målet med kursene har vært å få økt bevissthet, kompetanse og kunnskap hos behandlere slik at de selv kan iverksette forebyggende tiltak, og dermed gi flere med funksjonsnedsettelse den hjelpen de trenger for å få bedret sin funksjon, økt samfunnsdeltagelse og bedret livskvalitet. Deltakerne på kursene må besvare spørsmål etter hvert webinar og får godkjent kurspoeng og deltagerbevis fra Mercociudades.

800 deltakere fra 15 land

Det er i alt blitt gjennomført 5 direktesendte webinarer på spansk i dette samarbeidsprosjektet mellom Sunnaas sykehus/CatoSenteret og den latinamerikanske unionen. Det er registrert 800 deltakere fra 15 ulike latinamerikanske land. Tilbakemeldingene har vært positive og gitt et kunnskapsløft både for behandlere og pasienter.