CatoSenteret tidlig ute med rehabilitering av covid-19-pasient

Faksimile NRK Dagsrevyen

CatoSenteret har hatt første pasient etter covid-19 til rehabilitering. I helgens NRK-innslag fikk vi belyst viktigheten av å følge opp koronapasienter som har vært gjennom tøff intensivbehandling, gjennom intervjuet med Ronny Øverland her på senteret.

Vi på CatoSenteret har vært klar til å ta imot disse pasientene i lengre tid, etter at helsemyndighetene ba oss rydde plass og prioritere pasienter direkte fra sykehusene. Pasienter og henvisninger har imidlertid latt vente på seg.

I innslaget på Dagsrevyen fikk vi drahjelp fra overlege ved Rikshospitalet, Jon Henrik Laake, som også har belyst manglende oppfølging og rehabilitering av korona-overlevere i et intervju i Dagbladet, i saken Krever hastetiltak mot corona-skader.

Laakes utspill, sammen med et brev til helsemyndighetene fra Styret i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, hvor de også uttrykker bekymring for at rehabiliteringstilbudet på sykehus og i private institusjoner har vært sterkt redusert på grunn av koronaviruset, har nå endelig nådd gjennom til besutningstakende helsemyndigheter.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, uttaler i saken at rehabilitering nå igjen skal prioriteres. Han mener at nå som pasientene er på vei ut av intensivavdelingene, skal vi ta godt vare på dem så de får god rehabilitering.

Denne uttalelsen og innslaget på Dagsrevyen har fått ballen til å rulle og vi ser nå at flere rehabiliteringavdelinger ved sykehusene går ut og tilbyr rehabilitering til pasienter som har hatt covid-19.

CatoSenteret er glade for å vise vei.

Se innslaget på NRK Dagsrevyen og les nettsaken Varsler om manglende rehabilitering av koronaoverlevere på nrk.no