CatoSenteret innvier Bakketunet!

Endelig kom dagen for åpningen av CatoSenterets nye storstue – Bakketunet! Med bobler i glassene, trommefanfare fra Hvitsten trommekorps, gode taler med tilbakeblikk og framtidsvisjoner, ble det en vellykket åpningsfest i strålende vårsol.

Det nye bygget er en gave etter Lillian og Kjell Bakke og vil hedre deres minne i årtier fremover gjennom daglige aktiviteter for og med CatoSenterets brukere. Bakketunet er designet av Reiulf Ramstad arkitekter, som ble håndplukket for sitt arkitektoniske design av tidligere leder ved CatoSenteret, Jan Egil Nordvik.

Administrerende direktør og dagens konferansier Hege Bruun-Hanssen

Dagens administrerende direktør, Hege Bruun-Hanssen, ønsket alle gjester velkommen og loset oss gjennom arrangementet. Både brukere, ansatte og eksterne gjester var invitert til åpningen og fikk med seg et tettpakket program.

Ingen festdag uten sang og musikk

Hvitsten trommekorps

Hvitsten Trommekorps satte en fin start på åpningsseremonien. De var også spesielt inviterte siden «hovedpersonene» selv, Lillian og Kjell, bodde det meste av sine liv i Hvitsten. Haugetun Folkehøgskole i Fredrikstad stod for vakker sang og musikk i pausen og som avslutning på dagen. Elevene satte stor pris på å få avslutte skoleåret med en opptreden foran et stort publikum på CatoSenteret.

Cato sammen med elever og lærere fra Haugetun folkehøgskole

Stian åpnet bygget

Kilde: Madeleine Kristiansen, Vestby Avis: Fra v. Bjørnar Andreassen, Stian Stage og Karl Kristian Bekeng

Bakketunet er reist for å kunne tilby fremtidige tjenester til våre brukere. Derfor var det en selvfølge at en bruker, representert ved Stian Stage, klippet snoren og erklærte nybygget for åpnet. Stian har vært på rehabiliteringsopphold hos oss flere ganger. Det var også riktig at Karl Kristian Bekeng, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Bjørnar Andreassen fra Helsedirektoratet, holdt i hver sin ende av snoren. Disse viktige statlige institusjonene som de representerer legger rammene for helsetjenestene som tilbys pasienter og brukere, som Stian.

God samhandling = god rehabilitering

I åpningstalen kom statssekretær Bekeng inn på hvordan regjeringen tilnærmer seg rehabiliteringsfeltet som et viktig område i helsepolitikken. Han innrømmet at vi har flere utfordringer innen rehabilitering, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Regjeringen ønsker å styrke den kommunale delen av arbeidsrettet rehabilitering, utvikle videre hverdagsrehabilitering og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet, gjennom bedre samhandling mellom tjenestene.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng

Det er viktig for at pasientene skal oppleve et godt og sammenhengende tilbud, gjennom en nasjonal helse og samhandlingsplan. God rehabilitering kjennetegnes av samhandling på tvers av faggrenser og administrative grenser,

fremholdt Bekeng, og la til at rehabilitering vil være et aktuelt område i regjeringens helse- og samhandlingsplan som legges fram i 2023.

Et annet budskap som klinger godt i våre ører, er at Regjeringen mener at fagfolk skal drive med det de kan og liker best; nemlig pasientbehandling, og bruke mindre tid på rapportering og administrative oppgaver.

Vi skal lytte til fagfolk, som dere her på senteret, om hvordan vi på rehabiliteringsområdet kan unngå tidkrevende prosesser og legge til rette for gode rehabiliteringsforløp, sa Statssekretæren.

Han la også vekt på viktigheten av brukererfaringer og å lytte til brukerne: Vi må bruke brukernes erfaringer og opplevelser for å forbedre våre tjenester, det er noe dere er flinke til her i Son, sa Bekeng.

Tips til retning for CatoSenteret

Å finne de beste løsningene for en god, helhetlig helsepolitikk tar tid, mente Bekeng. Han kunne derfor ikke gi svar på alle spørsmål om fordelingen av oppgaver mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunene, ei heller hvordan finansieringsordningene vil se ut. Det han kunne si var at CatoSenterets satsing på arbeidsrettet rehabilitering, og senterets arbeid for å utvikle bedre tilbud til barn og unge som er alvorlig syke eller har opplevd store traumer, er i god overenstemmelse med Regjeringens politikk. Han inviterte CatoSenteret til å komme med innspill til ny helse- og samhandlingsplan på disse områdene.

Avslutningsvis roste Statssekretær Bekeng ideologien som ligger i «Mulighetenes senter», og som også er arven etter Cato Zahl Pedersen: Betydningen av motivasjon og det å se den enkelte bruker og de ressurser brukeren selv har, og ikke hva de mangler.

Nasjonalt tilbakeblikk på rehabiliteringsfeltet

Neste taler ut var Bjørnar Alexander Andreassen fra Helsedirektoratet. Han er en gammel ringrev som kjenner rehabiliteringsfeltet godt og har jobbet med rehabilitering på systemnivå i mange år. Andreassen ga et nasjonalt tilbakeblikk på rehabiliteringsfeltet og roste CatoSenteret for den viktige rollen senteret har spilt i utviklingen av feltet.

CatoSenteret før og nå

Det blir selvsagt ingen feiring av CatoSenteret uten Cato Zahl Pedersen, som var med fra begynnelsen av og ga gode råd og veiledning for opptrening og rehabilitering til gründer Tor Bjørn Lie i Sofienlundstiftelsen da senteret ble etablert i 1998. Som Statsekretær Bekeng også nevnte i sin tale, så lever ansatte ved senteret fremdeles etter den samme ideologien som Cato selv var et levende symbol på i de første årene.

Cato la også vekt på selve bærebjelken gjennom senterets historie, de ansatte, som ser hver enkelt bruker og gir av seg selv hver dag for at alle brukere skal få mulighet til å nå sine mål, og som har evne til å tilpasse seg utviklingen og behovene både til brukerne og samfunnet.