Endelig åpent for besøkende!

A bundle of metallic colored balloons flying through many colorful confetti flakes and swirled ribbons. The whole scene is situated on a clear sky background.

Det er med stolthet vi markerer 652 dager uten smitte på senteret! Det er simpelthen en fantastisk bragd som skyldes en enorm innsats fra de ansatte og fra brukerne som har vært hos oss denne perioden.

Det strenge smittevernet har virket, og har bidratt til at vi har unngått smitte inn på senteret gjennom hele pandemien, men nå er lange måneder med unntakstilstand for både brukere og ansatte endelig over.

Hva innebærer gjenåpningen?

Vi har åpnet for en tilnærmelsesvis normal hverdag. Det betyr at våre brukere igjen kan få besøk av sin kjære og at de kan få reise hjem på permisjon i helgene.

Under pandemien har vi hatt en rekke endrede rutiner, blant annet under matservering og i spisesalen. Vi gjeninnfører nå den populære buffeten og samler alle brukerne til fellesskap i spisesalen.

Aktiviteter i basseng og treningssaler på fritiden er igjen tilgjengelig for alle og kan gjennomføres på tvers av kohorter.

Basseng og treningssal tilgjengelig for eksterne brukere

Vi åpner også opp slik at de fra lokalmiljøet som har nytt godt av bassenget og treningssalene våre, igjen kan komme å trene. Dette tilbudet er det mange som har savnet gjennom den lange pandemien. Det er mange eksterne brukere av treningssalen som hadde forhåndsbetalte medlemskap da pandemien brøt løs i mars 2020. Disse tilbyr vi nå gratis trening ut året.

Det er fortsatt smitte i samfunnet. Vi vil henstille til alle brukere og besøkende å fortsette med god hånd- og hostehygiene, overholde gode hygienerutiner i basseng og garderober og vaske godt etter seg i treningssalene.

Vi ønsker dere velkommen tilbake!