Kan VR-teknologi fremme aktivitet hos eldre?

Det forsøker Martin Hellevik, fysioterapeut ved CatoSenteret, å få svar på i sin PhD. Ved å teste nyeste generasjons VR-briller på friske eldre, vil han finne ut om de blir mer aktive, og dermed har en forebyggende og helsefremmende effekt.

PhD og EU-prosjekt om VR-teknologi

PhD-oppgaven, med tittelen, "Using innovation and technology to assess and promote physical activity in healthy older adults", er også en del av EU-prosjektet CoSoPhy, som støttes av Forskningsrådet. Akronymet henviser til at prosjektet stimulerer til både det kognitive (Co), sosiale (So) og fysiske (Phy) elementet av det å være aktiv.

Innovasjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom helseinstitusjoner, universiteter og forsknings- og innovasjonsmiljøer fra Norge, Sveits, Østerrike og Polen, har som mål å utvikle helsefremmende teknologi for eldre og andre som står i fare for å oppleve funksjonsfall.

Dette gjør det også relevant for mange av CatoSenterets brukere. Målet er å øke fysisk, kognitiv og sosial fungering gjennom motiverende og engasjerende utfoldelse i ulike VR-univers, som kan anvendes hjemme, på institusjoner eller treningssentre.

PhD-studier ved OsloMet

Martins PhD-oppgave er basert på undervisning og studier ved OsloMet, samt å samle inn data og teste ut løsningen på eldre, sammenligne dataene opp mot andre studier for å kunne validere effekten av VR-trening over tid, og å publisere forskningsartikler basert på disse dataene.

Kartleggingen kan også gi tjenestebrukere og -leverandører av VR-tjenester et godt bilde av brukernes funksjonsnivå.

Veilederne på PhD-oppgaven er professor Kristin Taraldsen fra OsloMet, førstelektor Bård Bogen ved Høgskulen på Vestlandet og Jan Egil Nordvik, tidligere administrende direktør ved CatoSenteret.

Teste ut VR-briller på eldre

En annen viktig del av min PhD-studie blir å teste ut nyeste generasjons VR-briller på eldre personer som skal trene med dette utstyret, forklarer Martin entusiastisk.

Disse VR-brillene kan brukes overalt; både hjemme og på institusjon. Jeg lager et program for bevegelsene som skal utføres av brukerne, og koder inn disse bevegelsene i VR-spillet. Det er bevegelser for å trene koordinering og utholdenhet.

Martin legger vekt på at sikkerheten er viktig. Derfor vil de eldre være trygt festet i en sele under testingen.

Lager kunnskapsoversikt over forskning på området

Martin forteller at for tiden holder han på å screene studier for å lage en systematisk kunnskapsoversikt over hvilke studier han skal inkludere i sin PhD.

Det finnes mye forskning og studier på dette området. Han har til nå lest tittel og Abstract på 5500 studier!.

Den tredje studien min er en oppfølging av en tidligere studie gjort av ergoterapeut Anne Marthe Sanders fra Sunnaas sykehus. Denne studien er en vurdering av sammenhengen mellom det som kalles hjernehelse og fysisk aktivitet hos 122 friske eldre. Jeg vil følge opp Sanders studie gjennom ytterligere datainnsamlinger fra denne målgruppen, sier Martin.