KORONATILTAK VED CATOSENTERET

Praktisk informasjon under koronapandemien

Besøk på senteret

For tiden er det ikke adgang for besøkende på CatoSenteret. Dette gjelder besøk både utenfor og inne på senteret.

Ved praksisplass eller møte på senteret

Det er ikke adgang for besøkende på senteret. Hvis det er avtalt møter med NAV, andre samarbeidspartnere eller fagmøter, skal disse i denne perioden foregå som videokonferanse eller Teams-møte.

Studenter som har fått praksisplass hos oss, får lov å hospitere og inngår som en del av rehabiliteringsteamene.

Avklar med din kontaktperson i forkant av praksisperioden eller møtet for å avtale tidspunkt for oppmøte.

Når du er på CatoSenteret, må du til enhver tid forholde deg til våre smittevernregler som du finner under Koronavettregler.

Er du leverandør eller skal utføre arbeid på senteret?

Avklar med din kontaktperson om du kan komme til senteret. Du skal registreres elektronisk med tid for ankomst og din smittestatus kartlegges før du kan få adgang. Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer. Bruk munnbind og hold minimum 2 meters avstand til ansatte og brukere. Følg ellers smittevernråd og anbefalinger fra FHI om god hånd- og hostehygiene.

Matservering og spiserutiner - begrenset servering og faste plasser

Under rådende situasjon har vi ikke buffetservering, men serverer porsjonspakker av pålegg, brød og salat til frokost, lunsj og kveldsmat. Under middagen er det tallerkenservering. Da legger kjøkkenpersonalet opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende.

Vi har innført faste plasser i spisesalen under alle måltider. Bordene er merket med bokstav og nummer. Alle får tildelt en fast nummerert plass av sitt nærteam som skal benyttes ved alle måltider. Stolene er plassert slik at det er minst én meter avstand mellom brukerne.

Her er en oversikt over bordsettingene for de forskjellige teamene/ytelsene:

LUNSJ

11:00-12:00 MR1 (omfatter brukerne CFS/ME, kreftrehabilitering og alle barn og unge voksne på MR1 og MR3)

12:00-13:00 De øvrige ytelsene + barn og unge på MR2

MIDDAG

15:30-16:15 MR1 (omfatter brukerne CFS/ME, kreftrehabilitering og alle barn og unge voksne på MR1 og MR3)

16:15-17:00 De øvrige ytelsene + barn og unge på MR2

Skolen har lunsj fra 11:00 til 12:00, sammen med barn og unge.

Dersom noen må spise på et annet tidspunkt, henter dere mat i kantina og spiser på rommet.

Bassenget

Bassenget er kun åpent for brukere som er på opphold på senteret. Brukerne kan bare være i bassenget sammen med egen kohort, og være minimum 3 og maksimum 6 personer samtidig.

Bassenget er stengt for besøkende og ekstern bruk inntil videre.

Retningslinjene for bassenghygiene, som ligger i din velkomstmappe, skal følges.  Unngå bruk av felles garderobe.  Bruk dusjen på rommet. Husk avstandsreglene også når du er i bassenget.

Kontaktinformasjon

CatoSenterets sentralbord

Telefon: 64 98 44 00

Åpent mandag - søndag fra 08.00 - 21.00

Kontakt ved mediehenvendelser

Ingvild Grimstad

Kommunikasjon og samfunnsansvar

Mobil: 970 13 617

ingvild.grimstad@catosenteret.no.

Avstand hindrer smitte

Hele landet opplever økende smitte av den svært smittsomme engelske virusvarianten, men særlig Oslo og Viken. Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av koronavirus på CatoSenteret er å sørge for at det er god avstand mellom oss. Brukere og ansatte er delt inn i kohorter, og vi er ekstra nøye med å hindre nærkontakter på tvers av kohortene. De nasjonale anbefalingene er nå at vi skal holde 2 meters avstand til andre. 

Vi oppfordrer til bruk av munnbind

Vi oppfordrer alle brukere og ledsagere til å bruke munnbind i fellesarealene inne på Catosenteret. Det vil for eksempel si under all sosial omgang, når dere oppholder dere i ventesoner eller har gruppesamlinger.

Under fysisk aktivitet er det ikke hensiktsmessig med munnbind. Det er da svært viktig at dere holder avstand til andre og rengjør kontaktpunktene godt etter treningen. Dere kan heller ikke bruke munnbind når dere sitter til bords under måltidene.

Brukere får utlevert munnbind hos nærteamene. Resepsjonen vil også ha noen til utdeling. Husk å hold hendene unna munnbindet og kast det i søpla etter bruk.

Munnbind skal ikke brukes av barn under 12 år eller ved tilstander som for eksempel påvirker muligheten til å fjerne munnbindet selv. Snakk gjerne med nærteamet ditt om du er i tvil.

Takk for ditt bidrag til trygg rehabilitering

Mye er annerledes også på CatoSenteret under pandemien. Vi håper på forståelse for smitteverntiltakene selv om de kan gå ut over trivsel og utfoldelse. Takk for at du holder ut!

Med vennlig hilsen

Siri Skumlien
Fagansvarlig overlege

 

KORONAVETTREGLER

Sist oppdatert: 25. mars 

Les og signer vår Smitteverneklæring.

 1. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken. 
 2. Hold alltid minst 2 meters avstand til alle utenfor den gruppen (kohorten) du tilhører på senteret. Ved fysisk aktivitet skal avstanden økes til minst 4 meter. Innenfor samme gruppe (kohort) skal avstanden alltid være minst 1 meter i ro og 2 meter under fysisk aktivitet. Vær spesielt nøye med avstand ansikt-til-ansikt.
 3. Bruk munnbind i fellesområdene innendørs. Unntak gjøres under fysisk trening der avstandskravene holdes, og når du sitter ved bordet under måltidene.
 4. Det er ikke anledning til å besøke andre brukere på deres rom. 
 5. Når du bruker felles treningsrom eller låner utstyr, skal hendene sprites før og etter, og utstyr vaskes av med såpevann når du forlater det. Treningsarealene innendørs er kun for brukere, og kan ikke benyttes av foreldre eller andre som ledsager bruker under oppholdet. 
 6. Det er ikke adgang til å bruke bassenget på fritiden.
 7. Bruk privatbil og ta ikke offentlig transport til og fra senteret. 
 8. Det er ikke anledning til å ta imot besøk under oppholdet. Dette gjelder også utendørs.
 9. Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker og kafeer.  
 10. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber, luftveissymptomer eller akutte magesmerter, bli på rommet og ta kontakt med personalet på telefon 64 98 44 00. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du også holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.
 11. Det er ikke anledning til å ta permisjon under oppholdet. Dersom du har avtale ved f.eks. lege eller sykehus under oppholdet, ber vi om at du avtaler med oss hvordan dette eventuelt kan løses.
 12. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).