KORONATILTAK VED CATOSENTERET

Praktisk informasjon under koronapandemien

Besøk på senteret

For tiden er det ikke adgang for besøkende på CatoSenteret. Dette gjelder besøk både utenfor og inne på senteret.

Ved praksisplass eller møte på senteret

Det er ikke adgang for besøkende på senteret. Hvis det er avtalt møter med NAV, andre samarbeidspartnere eller fagmøter, skal disse i denne perioden foregå som videokonferanse eller Teams-møte.

Studenter som har fått praksisplass hos oss, får lov å hospitere og inngår som en del av rehabiliteringsteamene.

Avklar med din kontaktperson i forkant av praksisperioden eller møtet for å avtale tidspunkt for oppmøte.

Når du er på CatoSenteret, må du til enhver tid forholde deg til våre smittevernregler som du finner under Koronavettregler.

Er du leverandør eller skal utføre arbeid på senteret?

Avklar med din kontaktperson om du kan komme til senteret. Du skal registreres elektronisk med tid for ankomst og din smittestatus kartlegges før du kan få adgang. Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer. Bruk munnbind og hold minimum 2 meters avstand til ansatte og brukere. Følg ellers smittevernråd og anbefalinger fra FHI om god hånd- og hostehygiene.

Matservering og spiserutiner - begrenset servering og faste plasser

Under rådende situasjon har vi ikke buffetservering, men serverer porsjonspakker av pålegg, brød og salat til frokost, lunsj og kveldsmat. Under middagen er det tallerkenservering. Da legger kjøkkenpersonalet opp på tallerken på bestilling fra pasienter eller pårørende.

Vi har innført faste plasser i spisesalen under alle måltider. Bordene er merket med bokstav og nummer. Alle får tildelt en fast nummerert plass av sitt nærteam som skal benyttes ved alle måltider. Stolene er plassert slik at det er minst én meter avstand mellom brukerne.

Her er en oversikt over bordsettingene for de forskjellige teamene/ytelsene:

LUNSJ

11:00-12:00 MR1 (omfatter brukerne CFS/ME, kreftrehabilitering og alle barn og unge voksne på MR1 og MR3)

12:00-13:00 De øvrige ytelsene + barn og unge på MR2

MIDDAG

15:30-16:15 MR1 (omfatter brukerne CFS/ME, kreftrehabilitering og alle barn og unge voksne på MR1 og MR3)

16:15-17:00 De øvrige ytelsene + barn og unge på MR2

Skolen har lunsj fra 11:00 til 12:00, sammen med barn og unge.

Dersom noen må spise på et annet tidspunkt, henter dere mat i kantina og spiser på rommet.

Bassenget

Bassenget er kun åpent for brukere som er på opphold på senteret. Brukerne kan bare være i bassenget sammen med egen kohort, og være minimum 3 og maksimum 8 personer samtidig.

Bassenget er stengt for besøkende og ekstern bruk inntil videre.

Retningslinjene for bassenghygiene, som ligger i din velkomstmappe, skal følges.  Unngå bruk av felles garderobe.  Bruk dusjen på rommet. Husk avstandsreglene også når du er i bassenget.

Kontaktinformasjon

CatoSenterets sentralbord

Telefon: 64 98 44 00

Åpent mandag - søndag fra 08.00 - 21.00

Kontakt ved mediehenvendelser

Ingvild Grimstad

Kommunikasjon og samfunnsansvar

Mobil: 970 13 617

ingvild.grimstad@catosenteret.no.

Strenge smitteverntiltak etter mutert virus i flere Østfold-byer

Det er påvist nye smitteutbrudd av det britisk muterte covid-viruset i byene Halden og Sarpsborg. Disse Ring 1-kommunene og tilgrensende kommuner har nå innført strenge tiltak for å begrense smitten. Som en følge av dette opprettholder CatoSenteret innskjerpede smitteverntiltak for brukere og ansatte inntil videre. 

Tiltakene gjøres for å bidra til å redusere antall kontaktpunkter og for å begrense ferdsel til og fra området. Formålet er å forebygge spredningen av det muterte viruset i både samfunnet og inn på senteret. Det muterte viruset er mye mer smittsomt. Det er derfor ekstra viktig at alle følger opp og tar smitteverntiltakene på alvor.

Vi ber om at alle leser og følger de oppdaterte koronavettreglene som dere kan lese her på denne siden og på infoskjermene rundt omkring på huset.

CatoSenterets ledelse vurderer situasjonen fortløpende og vil holde brukere, pårørende og ansatte oppdatert her på denne siden.

Disse tiltak iverksettes og gjelder inntil ny beskjed gis

 • Brukere fra Ring 1-kommuner må ta koronatest på hjemstedet 1-2 dager før innleggelse, og må fremlegge negativ prøve før de kan komme til opphold. 
 • CatoSenteret er stengt for besøkende uten avtale eller oppdrag på senteret inntil videre. Brukere kan ikke motta besøk, verken utenfor eller inne på senteret.  
 • Alle kveldsaktiviteter avlyses.
 • Bassenget kan kun benyttes av brukere fra samme kohort til egentrening på kvelder og i helger.
 • Aktiviteter som øker risikoen for nærkontakt vil begrenses. Alle bør tilstrebe å holde minimum 2 meters avstand til enhver tid.
 • Det er ikke anledning til å bruke lavvoen for besøk og fritidsbruk fra søndag 24. januar.
 • Ansatte med bosted i Nordre Follo skal ikke arbeide inne på senteret
 • Ansatte bruker munnbind inne på senteret.

Se også de endringene som er gjort i våre Koronavettregler.

Vi vurderer nå hvordan de brukerne som har avtale om innleggelse her de neste to ukene vil kunne bli berørt av den spesielle situasjonen i den geografiske regionen som CatoSenteret tilhører. Vi tar forløpende kontakt med alle dette gjelder.

Vi ber om forståelse for de endringene dette kan medføre for deg de kommende dagene. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.


Hilsen,
CatoSenteret

KORONAVETTREGLER

Sist oppdatert: 6. februar 

Les og signer vår Smitteverneklæring.

 1.  Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken.

 2. Hold alltid minst 2 meters avstand til alle utenfor den gruppen (kohorten) du tilhører på senteret. Ved fysisk aktivitet skal avstanden økes til minst 4 meter. Innenfor samme gruppe (kohort) skal avstanden alltid være minst 1 meter i ro og 2 meter under fysisk aktivitet. Vær spesielt nøye med avstand ansikt-til-ansikt.
 3. Det er ikke anledning til å besøke andre brukere på deres rom.
 4. Når du bruker felles treningsrom eller låner utstyr, skal hendene sprites før og etter, og utstyr vaskes av med såpevann når du forlater det. Treningsarealene innendørs er kun for brukere, og kan ikke benyttes av foreldre eller andre som ledsager bruker under oppholdet. 

 5. Bassenget kan benyttes av minimum 3 og maksimalt 8 brukere fra samme kohort til egentrening på kvelder og i helger.
 6. Bruk privatbil og ikke ta offentlig transport til og fra senteret.

 7. Besøksstans: CatoSenteret er stengt for alle besøkende uten avtale eller oppdrag på senteret inntil videre. Brukere kan ikke motta besøk, verken utenfor eller inne på senteret.   

 8. Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker og kafeer.

 9. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber, luftveissymptomer eller akutte magesmerter, bli på rommet og ta kontakt med personalet på telefon 64 98 44 00. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.

 10. Det er ikke anledning å ta permisjoner under oppholdet. Dersom du har avtale ved f.eks. sykehus under oppholdet, ber vi om at du avtaler med oss hvordan dette eventuelt kan løses. 

 11. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).