KONORNAVIRUS - TILTAK VED CATOSENTERET

Informasjon om smittevernet

Besøk på senteret

For å hindre smitte har vi nå restriksjoner når det gjelder besøkende inn på senteret. Det er under de rådende omstendigheter ikke anledning å få besøk under oppholdet.

Ved praksisplass eller møte på senteret

Hvis du har avtalt møte eller praksisplass i de nærmeste ukene, ber vi deg ta kontakt med senteret for å få bekreftet status for møtet.

Basseng og treningssal

Bassenget og treningssalen er for tiden stengt for eksterne brukere. Dette for å begrense kontaktpunkter inn på senteret. Dette vil gjelde til nærmere beskjed blir gitt.

Kontaktinformasjon

CatoSenterets sentralbord

Telefon: 64 98 44 00

Åpent mandag - søndag fra 08.00 - 21.00

Kontakt ved mediehenvendelser

Ingvild Grimstad

Kommunikasjon og samfunnsansvar

Mobil: 970 13 617

ingvild.grimstad@catosenteret.no.

Status for korona på CatoSenteret

4. januar 2021

Smittetrykket i samfunnet er fortsatt høyt og domineres nå av omikron-varianten. Helsemyndighetene opprettholder nasjonale smitteverntiltak som vi også forholder oss til på CatoSenteret.  

Avstand hindrer smitte
Det viktigste vi kan gjøre for å unngå spredning av koronavirus er å sørge for god avstand mellom oss som ferdes på CatoSenteret. Derfor utvider vi nå "meteren" til 2 meter der det er mulig, og unngår fysisk kontakt, håndhilsning og klemming.

Skjerpede rutiner ved måltider
Det innebærer også at vi nå gjeninnfører porsjonsservering i stedet for buffet og har faste plasser ved alle måltider i spisesalen. 
Vi vil også minne alle på viktigheten av god håndhygiene. Husk alltid å vaske eller sprite hendene godt før og etter måltider. 

Ikke adgang for besøkende
Det er ikke tillatt for besøkende å komme inn på senteret. Dette gjelder nå også de eksterne brukere som benytter bassenget og treningssalen. Vi gjør dette for å begrense kontaktpunkter inn på senteret, og dermed risikoen for smitte for sårbare brukere. Det gjør også arbeidet med smittesporing enklere.  

Bruk munnbind
Munnbind er nå påbudt i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til andre. Det er vanskelig i en treningssituasjon, så dette gjelder ikke situasjoner der det inngår fysisk aktivitet eller under måltider.

Vi henstiller også til våre brukere å unngå å besøke offentlige steder, som utesteder, butikker og kjøpesentre. Dette er steder hvor man potensielt fort kan bli smittet uten å kunne spore kilden. 

Vi følger nøye med på utviklingen nasjonalt og lokalt og vil komme med oppdateringer etter at Regjeringen og FHI kommer med oppdateringer til befolkningen den 14. januar. 

Vi takker igjen for at dere hjelper oss å holde senteret fortsatt smittefritt. 

Hilsen,
CatoSenteret

Koronavettregler  

4. januar 2021

Følgende smitteverntiltak gjelder for brukere og pårørende under oppholdet ved CatoSenteret. 

  1. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, og bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Unngå å ta deg i ansiktet. Host/nys i papirhåndkle som kastes, eller i albuekroken. 
  2. Hold alltid 2 meters avstand til alle utenfor den gruppen (kohorten) du tilhører. Innenfor samme kohort skal avstanden alltid være minst 1 meter i ro og 2 meter under fysisk aktivitet. Vær spesielt nøye med avstand ansikt-til-ansikt.
  3. Munnbind er påbudt i alle situasjoner der 1 meters avstand ikke er mulig. Unntak gjøres under fysisk trening og når du sitter ved bordet under måltidene.
  4. Bruk privatbil og ta ikke offentlig transport til og fra senteret. 
  5. Det er ikke anledning til å ha besøk mens du er på senteret. Dette for at brukere skal ha så få kontaktpunkter utenfra som mulig.
  6. Vi fraråder brukere å oppsøke offentlige steder, som kafeer og restauranter.
  7. Det er bare tillatt med overnatting av pårørende til barn opp til 16 år. Pårørende må registreres i resepsjonen for en eventuell smittesporing.
  8. Permisjoner innvilges kun i spesielle tilfeller og etter nærmere avtale med nærteamet.
  9. Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber, luftveissymptomer eller akutte magesmerter, bli på rommet og ta kontakt med personalet på telefon 64 98 44 00. Dersom du får vite at du har vært i nærkontakt med noen med mistenkt koronasmitte, må du også holde deg på rommet og ta kontakt med personalet. I slike tilfeller vil vi vurdere utskrivelse så sant dette er trygt for deg.
  10. Følg ellers råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (fhi.no).