Pressemelding: Orientering om CatoSenterets økonomiske situasjon

En galopperende pris- og lønnsvekst har satt CatoSenteret i en sårbar økonomisk situasjon. Senteret jobber nå med ulike tiltak for å komme gjennom denne utfordrende perioden.

Som så mange andre små og mellomstore bedrifter i Norge opplever også CatoSenteret at dagens økonomiske situasjon er utfordrende. CatoSenteret er en privat ideell stiftelse i spesialisthelsetjenesten og våre inntekter baseres kun på avtaler med det offentlige.

Det regionale helseforetaket har ikke økt sine overføringer i takt med lønns- og prisveksten ellers i samfunnet. I fjor var vår inntektsøkning basert på en deflator på 2,7% (forventet generell, gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst). For 2023 er den satt til 3,8%. Vi har ikke lov til å legge på denne prisen slik at den følger reell lønns- og prisvekst, som fra januar 2022 til januar 2023 var på 7%.

Det betyr at våre utgifter øker mer enn våre inntekter. Samtidig ser vi stadig økende priser på samtlige tjenester senteret kjøper.

Senteret jobber nå med ulike tiltak som skal sikre stabil økonomi for videre drift. Dette omfatter ulike strømsparetiltak som boring etter jordvarme, stengning av badstuer, oppsigelse av konsulentavtaler, kutt i alle velferdsgoder, oppsigelse av abonnementer på tjenester, osv. Det kan også innebære omlegging av arbeidsrutiner og nedbemanninger, men dette vil ikke berøre våre tjenester og forpliktelser ut mot oppdragsgiver og pasienter.

Kontaktpersoner:
Styreleder Tore Skar, 480 40 240
Administrerende direktør Hege Bruun-Hanssen, 900 63 470