Rehabilitering etter barnekreft

Rehabilitering etter barnekreft

Nina Øye sammen med kreftteamet for barn og unge

I siste nummer av Våre barn, Barnekreftforeningens magasin, forteller spesialfysioterapeut Nina Øye om CatoSenterets rehabiliteringstilbud til barn og unge som har hatt kreft.

Barn og unge som har gjennomgått tøff kreftbehandling over lang tid, kan utvikle seneffekter. For noen tar seneffektene stor plass i livet og hindrer barnet i en god utvikling, både i daglige gjøremål og på skole.

Barnekreftforeningen etterlyser en bedre oppfølging for disse barna. Et primærønske fra foreningen er å få på plass seneffekt-poliklinikker i forlengelse av behandlingen på sykehus. De ønsker likevel å trekke frem de få gode rehabiliteringstilbudene som finnes rundt om i landet, og viser da til CatoSenteret i Helse Sør-Øst og Røde Kors Haugland i Helse Vest, som er de eneste rehabiliteringssentrene som har et tilbud på spesialisert rehabilitering for barn og unge etter kreft.

Til tross for et uttalt behov fra både barnekreftforeningen, pårørende fastleger og sykehus, uteblir henvisningene og søknadene til disse plassene. Vi håper derfor at så mange foreldre og klinikere som mulig blir bevisst på det tilbudet som finnes, slik at disse barna igjen kan delta i samfunnet, i det sosiale og på skolen.

Les intervjuet med Nina Øye og hele artikkelen om Rehabilitering etter barnekreft på Barnekreftforeningens nettside.