Rehabilitering for barn og unge

A group of multi-ethnic young adults are studying in a school study room. A young woman looks on and smiles. They are taking notes inside a sunlit classroom.

Vi har registrert en nedgang av innsøkende barn og unge til rehabilitering. Samtidig vet vi at det i dagens samfunn er et økende behov for rehabilitering som følge av sammensatte smertetilstander og funksjonelle lidelser, samt flere barn med behov for oppfølging etter kreft og andre sykdommer. Dette er et paradoks.

Vi mener at det kan skyldes manglende kunnskap om vårt tilbud hos fastleger og henvisende leger på sykehus. Vi har laget en YouTube-video som gir en kort oppsummering av rehabilitering for barn og unge ved CatoSenteret. Den kan deles med de unge selv, deres pårørende og med annet helsepersonell som kan ha nytte av å vite om vårt rehabiliteringstilbud.