SNAKK om det

CatoSenteret lanserer film om seksuell helse

Hvorfor er det så vanskelig å snakke om seksuell helse? Handler det om gamle fordommer og tabu, eller er det manglende kompetanse hos helsepersonell?

Dette var spørsmål som pirret nysgjerrigheten til sykepleierne Anett Horton og Anne Cecilie Pettersen, og som de nå har brukt mye av pandemien til å gjøre noe med.

Prosjekt om seksuell helse

I 2016 la Regjeringen frem en egen strategi for seksuell helse, kalt «Snakk om det!». Forskere og institusjoner i spesialisthelsetjenesten ble oppfordret til å søke midler til gode prosjekter med fokus på seksuell helse. CatoSenteret med Anett og Anne Cecilie, var en av søkerne som fikk prosjektmidler til dette. De ønsket at temaet skal bli like naturlig som en hvilken som helst annen kartlegging i behandlingen og pasientforløpet.

Prosjektet har som mål å informere og bevisstgjøre helsepersonell om de utfordringer pasienter sliter med som følge av lang tids sykdom, funksjonssvikt eller senvirkninger etter behandling, som også påvirker deres seksuelle helse. Helsepersonell kan gjøre en stor forskjell ved å ta opp dette og snakke om det på en åpen og trygg måte.

Brukerkonsulenten Ronny med på laget

De to sykepleierne fikk med seg Ronny Køiser, brukerkonsulent med mange opphold ved CatoSenteret, med på laget. Ronny har vært en viktig sparringspartner som har delt egne erfaringer som pasient. I filmen snakker han åpent og ærlig om sine opplevelser og hvordan temaet seksuell helse er blitt tatt opp av helsepersonell gjennom hans pasientforløp.

SNAKK-modellen

Som en viktig del av prosjektet har målet vært å utarbeide opplysningsmateriell i form av blant annet, film, presentasjoner og informasjonsbrosjyrer. Det finnes flere modeller om hvordan temaet skal adresseres. I stedet for å bruke den kjente amerikanske modellen PLISSIT, valgte CatoSenteret å lage en egen norsk modell, som ble kalt SNAKK, i samsvar med regjeringens strategi «Snakk om det». Modellen er tenkt som et verktøy for helsepersonell når de skal kartlegge seksuell helse hos pasienten.

Her er SNAKK-modellen:

Se hele mennesket

Anett og Anne Cecilie har begge lang erfaring med pasienter gjennom klinisk arbeid og ser at psykisk, helse, fysisk helse og seksuell helse påvirker hverandre gjensidig. De mener det er viktig at helsepersonell tar hele mennesket i betraktning når de skal veilede pasienter i forhold til seksuell helse.

Selv om de har en funksjonsnedsettelse, psykiske plager eller skader etter behandling, kan de fortsatt oppnå en god seksuell helse. Med bedre veiledning kan helsepersonell hjelpe pasienten å tenke nytt, søke om hjelpemidler, eller bistå i kommunikasjon og samtale med eventuelle partnere, eller henvise de videre til sexolog.

forklarer Anett Horton
Planen videre

Nå lanseres altså filmen «Snakk om seksualitet», som er produsert i samarbeid med filmprodusenten Applaus. Den belyser temaet på en tydelig og informativ måte, i samtaler og settinger med brukerkonsulent Ronny Køiser og andre brukere.

I tillegg til å utforme informasjonsmateriell i form av presentasjoner og brosjyrer for helsepersonell og brukere, ønsker CatoSenteret å følge opp temaet om seksuell helse med en egen konferanse til høsten. Den vil bli annonsert her på vår nettside og i våre sosiale kanaler, så følge med videre.