En samtale om rehabilitering etter covid-19

CatoSenteret fikk de første pasientene til rehabilitering etter covid-19-innleggelse i sykehus allerede i april 2020. Siden det har vi mottatt en jevn strøm av henvisninger til rehabilitering av pasienter med senvirkninger (long covid) etter covid-19-sykdom.

CatoSenteret har en helhetlig (biopsykososial) tilnærming til rehabiliteringsforløpet etter covid-19-sykdom. Vi tilpasser tiltak og rehabilitering etter pasientens egne mål og totale livssituasjon. Ved ankomst kartlegger vi fysisk, kognitiv og sosial funksjon, og resultatene av kartleggingene definerer innholdet i rehabiliteringen.

Monica og Ann Christins rehabiliteringsforløp
De fleste pasienter som har kommet til oss i siste fase av pandemien har hatt et mildt til moderat sykdomsforløp. Symptomer som ofte går igjen er utmattelse og smerter, nedsatt funksjon og noen med kognitive utfordringer. Dere skal få møte Monica og Ann Christin som begge har vært til rehabilitering etter covid-19 hos oss på CatoSenteret. De forteller her hvordan de har opplevd sitt rehabiliteringsforløp.

.