Vil du delta i et spennende forskningsprosjekt?

Martin Moum Hellevik, er fysioterapeut ved CatoSenteret og holder nå på med en doktorgradsstudie ved OsloMET. Han forsker på bruk av VR-teknologi (virtual reality) for å få friske eldre til å bli mer fysisk aktive.

Nå inviterer Martin friske eldre personer som kan tenke seg å være med i forskningsprosjektet "VR og trening" til å melde seg. Han ser etter 15 lekne og nysgjerrige deltakere over 65 år som vil være med å teste og evaluere et nyutviklet VR-treningsspill for å øke eldres fysiske aktivitet i hverdagen. Målgruppen er friske eldre personer som er relativt fysisk inaktive, altså som ikke er fysisk aktive, eller driver moderat fysisk aktivitet hvor man må anstrenge seg litt og puster litt tyngre, i mer enn 150 minutter i uken. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen CatoSenteret, OsloMET - Storbyuniversitetet og en internasjonal, tverrfaglig forskningsgruppe i EU-programmet Active & Assisted Living. Martin Moum Hellevik og Stiftelsen CatoSenteret, er ansvarlig for prosjektet og forskningsdataene som samles inn. Studien gjennomføres i lokalene til  Catosenteret i Son, og er tilknyttet forskningsgruppen «Aldring, helse og velferd» ved OsloMet.

Hva innebærer din deltakelse? 

De som deltar vil få muligheten til å teste ut, samt dele erfaringer som kan bidra til å utvide forståelsen av hvordan man kan anvende VR-trening for å øke graden av fysisk aktivitet for personer som er over 65 år. VR-treningen gjennomføres under oppsyn av studiens forskningskoordinator, og en forskningsassistent. Treningen gjennomføres i lokalene til CatoSenteret i Son, med medisinsk personell i umiddelbar nærhet. 

Studiedeltakerne skal gjennomføre seks VR-treningsøkter over en to-ukers periode. Hver treningsøkt har en varighet på 15 minutter og består i at studiedeltakerne har på seg VR-briller (som skaper en 360-graders virtuell verden), samt én håndkontroller i hver hånd, og spiller et spill hvor hensikten er å slå digitale ballonger med hendene. Ballongene kommer flygende mot spilleren fra ulike punkt i de virtuelle omgivelsene og med ulike hastigheter, noe som gjør at spilleren må bevege armene og overkroppen for å treffe ballongene. I tillegg er det enkelte digitale objekter spilleren skal unngå å bli truffet av ved å løfte ett og ett bein. Kombinasjonen av bevegelser for armene, overkroppen og beina skaper til sammen bevegelser som utfordrer spillerens balanse, muskelstyrke, koordinasjon, utholdenhet og konsentrasjon. Dette gjøres samtidig som spilleren befinner seg i digitale naturskjønne omgivelser skapt av VR-brillene.

For å ivareta at sikkerheten til deltakerne når man spiller, vil hver deltaker ha på seg en sikkerhetssele som gir støtte om man kommer ut av balanse.

 

Høres dette spennende ut? 

I dokumentet Forespørsel om deltakelse og samtykkeskjema for VR-studie kan du lese mer om hva forskningsprosjektet går ut på. Har du spørsmål som du ikke får besvart der, nøl ikke med å kontakte Martin. 

Ta kontakt!

Hvis du ønsker å delta i forskningsprosjektet, kan du ta direkte kontakt med Martin Moum Hellevik, på mobil 926 96 596 eller e-post martin.hellevik@catosenteret.no

 

Vi ser etter friske eldre personer som kan tenke seg å være med i et forskningsprosjekt for å teste ut om et virtual reality (VR) treningsspill kan gi økt fysisk aktivitet.