Webinar om rehabilitering etter Covid-19

I slutten av mars arrangerte CatoSenteret, sammen med Sunnaas sykehus, LHL-sykehuset, Indre Østfold kommune og Norway Health Tech, webinar om rehabilitering etter Covid-19, og bruk av teknologi i rehabilitering.

Vår egen Rakel Schmidt, fysioterapeut på avdeling for komplekse tilstander, delte erfaringer om hva som trengs av rehabilitering etter covid-19 og hvilke seneffekter som preger disse pasientene.

Webinaret er spesielt rettet mot fagpersoner og ledere i rehabiliteringsfeltet.

Her kan du se opptak av webinaret Rehabilitering etter Covid-19.