CatoSenteret styrker kveldstilbudet for brukerne

CatoSenteret ønsker å være et senter fullt av spennende aktiviteter, foredrag og muligheter til å prøve ut nye aktiviteter, hobbyer og håndverk på kveldstid. I samarbeid med brukerutvalget og et sterkt ønske fra brukere og pårørende, utvider vi nå kveldstilbudet til også å inkludere ulike hobby- og kunstaktiviteter. 

Vi er i den spede oppstart, men med den positive innstilling vi har møtt fra så mange foreninger, klubber, offentlige skoler og fra privatpersoner, tror vi dette tilbudet blir veldig bra.  

Vi vil selvfølgelig opprettholde en del av det tidligere kveldstilbudet, blant annet månedlig foredrag med Cato Zahl Pedersen, karaoke-, quiz- og bingo-kvelder. 

I tillegg til dette vil vi supplere med foredrag på et vidt spekter av tema, fra forfattere til fagpersoner med kunnskap om alt fra golf til lokalhistorie, slektsgransking, lefsebaking og hobbysnekring.  

Else Hestvik, som har vært primus motor for kveldsaktivitetene i alle år, har gått av med pensjon og CatoSenteret måtte tenke kreativt for å komme opp med en plan for hvordan vi kan videreføre det gode arbeidet som Else har stått for.  

Vi inviterte derfor til idédugnad i januar for å få til et samarbeid med foreninger og lag i kommunen. Med Frivillighetssentralen og Heidi Augustson i spissen, var det rundt 20 fremmøtte som sammen diskuterte hva de ulike organisasjonene kunne bidra med.  

«-Vi retter en stor takk til de frivillige fagpersoner som nå har tilbudt å dele av sin kunnskap og kompetanse på mange forskjellige områder med brukerne. De vil komme til senteret og holde kurs og være til stede som instruktører. Det gjør det mulig å løfte tilbudet til et helt annet nivå enn det vi kunne klare selv«,   

sier Susanne Carlsen som nå overtar organiseringen av kvelds- og helgetilbudet.

Takk til Catosenterets Venner 

Susanne vil også takke CatoSenterets Venner som har bidratt med en pengegave slik at vi kan bygge opp et bredere tilbud til brukerne på kveldene.  

Disse midlene har gitt oss mulighet til å bygge opp et lite lager med spennende materialer, i første omgang for kunst og hobbybruk, som brukerne nå kan nyte godt av.   

  • Akvarell- og akrylmaling 
  • Tekstilmaling  
  • Glassmaling 
  • Tegnesaker 
  • Decoupage 
  • Stoffer og utstyr til sying og redesign  
  • Hekling  
  • Strikking 
  • Filttoving 
  • Fuglekassesnekring 

Vi inviterer nå brukere og pårørende til å komme med forslag til andre hobbyer eller aktiviteter som de brenner for. Planen er å videreutvikle kveldstilbudet over tid, slik at det etter hvert blir et variert tilbud og noe for enhver smak.  

Fra høsten av utvides kveldstilbudet til også å inkludere innslag fra studenter fra Folkehøgskolen i Follo og fra Kulturskolen. Vi håper også å kunne utvide tilbudet med månedlige gjesteopptredener fra andre musikere og teatergrupper.