CatoSenteret inviterer til fagseminar om seksuell helse

Dette blir det første eksterne fagseminaret vi arrangerer i vår nye storstue, Bakketunet. Vi ønsker å invitere alle som jobber i helsesektoren i region Østfold, og som har interesse av å lære mer om hvordan de skal ta opp dette ofte tabubelagte temaet med sine pasienter.

SNAKK-modellen

Fagseminaret er en videreføring av SNAKK-prosjektet som to av våre ansatte, Anne Cecilie Haukaa Pettersen og Anett Horton, har stått bak og som vi tidligere har omtalt i nyhetssaken SNAKK om det her på nettsiden vår da vi lanserte den fine filmen med samme tema.

Målgruppe og innhold

Målgruppen for fagseminaret er helsepersonell som jobber med pasienter/brukere, fra eldre til ungdom, og som ofte står i en situasjon hvor temaet seksuell helse kommer opp.

Fagseminaret har som mål å bevisstgjøre helsepersonell om seksualitet og seksuell helse og de utfordringer pasienter/brukere sliter med som følge av lang tids sykdom, funksjonssvikt eller senvirkninger etter behandling. Vi ønsker å gi deltakerne innsikt i fagområdet seksualmedisin og forskning på området, samt relevant og nyttig informasjon, gode råd og konkrete tips til trening, tilrettelegging, og tilnærming når man skal ta opp dette vanskelige temaet.

Nantje Fischer, Psykologisk institutt, UiO
Anett Horton og Anne Cecilie Haukaa Pettersen
Vanja Rizvic, Sunnaas sykehus
Ronny Køiser

Dyktige fagfolk med på laget

Vi har fått med oss dyktige fagfolk og eksperter på området denne dagen, som forskeren Nantje Fischer, Postdoktor Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun vil blant annet presentere en interessant studie gjort på eldres seksualitet og seksuelle helse i Norge.

Videre har vi fått med oss Kjell-Olav Borén Svendsen, sexolog og allmennlege og leder for Helsefelleskapet i Oslo. Svendsen vil snakke om seksualmedisin, et tema som også vil være aktuelt for alle fastleger i regionen.

Vanja Rizvic fra Sunnaas sykehus vil gi en innføring i trening, tilrettelegging og tilnærming fra en ergoterapeuts ståsted, og følge opp med en Kahoot for å teste deltakerne kunnskap i etterkant.

Fra CatoSenteret har vi ressurser som psykologi Kathrine Bakke-Friedland, som skal snakke om seksualitet og mental helse, mens Anne Cecilie Haukaa Pettersen og Anett Horton vil gå gjennom SNAKK-modell, som er en norsk variant av den sexologiske rådgivningsmodellen PLISSIT, og forklare hvordan den kan brukes som samtalemodell for å kartlegge og avdekke seksuelle utfordringer og tilrettelegge for at personer med utviklingshemming og sykdom får tilgang til et seksualliv.

Ronny Køiser er erfaringskonsulent for ryggmargsskadde ved CatoSenteret. Han vil dele egne personlige erfaringer med seksualitet og seksuell helse. Han har også bidratt sterkt til filmen om temaet.

Andre fagseminar i år

Vi planlegger flere fagseminar ut over året.

I begynnelsen av september inviterer vi til emnekurs for leger og fysioterapeuter i vestibulær rehabilitering, med fysioterapeut Brian Friedland som er ekspert på området. Dette er et todagers kurs i diagnostikk og behandling av vestibulære lidelser.

Videre vil vi arrangere Catokurset i oktober, et todagers fagseminar om funksjonelle lidelser, med psykolog Kathrine Bakke-Friedland og psykiater Anne Gunn Dahl Kirkebak. Vi vil komme tilbake med nærmere annonsering av disse.