Idas historie

Mange unge med diagnosen CFS/ME opplever at livet blir satt på vent. Sykdommen påvirker forholdet både til familie, venner og skole. De unge som kommer til oss på CatoSenteret opplever at kontakten med andre i samme situasjon er til stor hjelp. I denne filmen får du høre Idas historie og hvordan hun har fått hjelp til å mestre hverdagen etter CFS/ME.

Rehabilitering av barn og unge med langvarig utmattelse

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse, noe som ofte fører til inaktivitet som over tid svekker muskulatur og kroppslige funksjoner, i tillegg til motivasjon og livskvalitet. Rehabiliteringen tilpasses hver enkelt bruker. Det som passer for en, er kanskje ikke riktig tilnærming for en annen. Derfor har rehabiliteringen et sterkt fokus på å finne den rette balansen mellom aktivitet og hvile, skape gode rutiner for søvn og regelmessig matinntak.

Rehabiliteringsprogrammet for CFS/ME-pasienter på CatoSenteret varer i fire uker. Et viktig mål er å øke forståelsen for hva som skjer i kroppen ved langvarig utmattelse og hva du kan gjøre for å påvirke og bedre din helse og din funksjon. Les mer om rehabiliteringstilbudet under Rehabilitering av barn og unge med CFS/ME.