Rehabilitacja

«… Są ukierunkowanymi procesami współpracy między użytkownikami, krewnymi i usługodawcami, które charakteryzują skoordynowane, spójne i oparte na wiedzy środki. Celem jest, aby indywidualny użytkownik, który ma ograniczenia w zakresie sprawności fizycznej, umysłowej, poznawczej lub społecznej lub jest zagrożony takimi ograniczeniami, miał możliwość osiągnięcia najlepszych możliwych zdolności funkcjonalnych i radzenia sobie, niezależności i udziału w edukacji i życiu zawodowym, społecznie. i w społeczeństwie ”.

Tutaj możesz przeczytać więcej o e-rehabilitacji i naszych usługach cyfrowych

Dom

Centrum możliwości

 

    • z sercem do rehabilitacji
    • widzi indywidualnego użytkownika i zasoby, które on sam posiada, a nie to, czego im brakuje
    • spotyka użytkowników i bliskich z szacunkiem, troską i profesjonalizmem gdzie to, co jest dla Ciebie ważne i co chcesz osiągnąć, determinuje kierunek Twojego procesu rehabilitacji
    • z różnorodną ofertą zabiegów i zajęć, która motywuje i inspiruje do rozwoju
    • dzięki przyszłościowym usługom opartym na wiedzy, które zapewniają wymierne rezultaty