Søke opphold

CatoSenteret har avtale med Helse Sør-Øst som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for barn, unge og voksne innen komplekse sykdomsbilder, kreftrehabilitering, nevrologiske og nevromuskulære tilstander, CFS/ME og arbeidsrettet rehabilitering. Du kan få plass hos oss enten ved direkte henvisning fra sykehuset eller gjennom din fastlege eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE). Les mer om henvisning til rehabilitering på RKE sin nettside her!

Henvisningsskjema er ikke nødvendig, men henvisningene skal inneholde punktene 1-15 i Sjekkliste for henvisning.

Henvisning fra fastlege

Hvis du ønsker et opphold hos oss, tar du kontakt med din fastlege, privatpraktiserende legespesialist, kiropraktor eller manuell terapeut, som sender en elektronisk henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE), som så rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringsopphold hos oss

Henvisning fra sykehus

Dersom pasienten er innlagt på sykehus, skal ansvarlig lege sende elektronisk henvisning direkte til CatoSenteret.  

Åpningstider Inntakskontor

Telefontid mandag - fredag fra klokken 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00 

Henvisninger fra andre helseregioner

Henvisninger fra fastleger og avtalespesialister utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Du finner vurderingsenheten for Helse Sør-Øst ved å oppgi «RKE» i det nasjonale adresseregisteret (kun tilgjengelig ved pålogging i Norsk Helsenett). 

Rehabiliteringstelefonen (800 300 61)

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende og formidler informasjon og gir råd og veiledning om rehabiliteringstjenester til pasienter, pårørende og helsepersonell. Ved å ringe 800 300 61, mandag til fredag kl 09.00 - 15.00 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen rehabilitering i vår helseregion. 

Det er egenandel på rehabiliteringsopphold, som er det samme som for andre helsetjenester.

Egenandelen for et opphold ved CatoSenteret er kroner 156 per dag. Frikortgrensen for 2023 er kroner 3040.

Aldersgrensen for egenandelsfritak er 16 år. Du får også fritak ved yrkesskade. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge deg inn på Mine egenandeler på Helsenorge.no

For å få oppdatert informasjon om våre ventetider eller andre spørsmål, kan du ta kontakt med vår inntakskoordinator på telefon 64 98 44 00, eller sende e-post til inntak@catosenteret.no.

Det går også an å få en generell oversikt over ventetider på helsenorge.no

Vi ønsker din mening

Klikk på "snakk-boblen" hvis du som fastlege, privatpraktiserende legespesialist eller annen henvisende instans, vil gi oss tilbakemeldinger som kan gjøre vår henvisningsprosess mer effektiv og smidig.