Søke opphold

CatoSenteret har avtale med Helse Sør-Øst som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for barn, unge og voksne innen komplekse sykdomsbilder, kreftrehabilitering, nevrologiske og nevromuskulære tilstander, CFS/ME og arbeidsrettet rehabilitering. Du kan få plass hos oss enten ved direkte henvisning fra sykehuset eller gjennom din fastlege eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE). Les mer om henvisning til rehabilitering på RKE sin nettside her!

Last ned og fyll ut Henvisningsskjemaet til CatoSenteret.  

Henvisning fra fastlege

Hvis du ønsker et opphold hos oss, tar du kontakt med din fastlege, privatpraktiserende legespesialist, kiropraktor eller manuell terapeut, som sender det utfylte henvisningsskjemaet elektronisk til Regional koordinerende enhet (RKE), som så rettighetvurderer pasienten for et rehabiliteringsopphold hos oss

Henvisning fra sykehus

Leger i spesialisthelsetjenesten kan sende søknaden direkte til oss på CatoSenteret.

CatoSenteret 
Kvartsveien 2 
1555 Son 
Telefon: 64 98 44 00 
E-post: inntak@catosenteret.no

Henvisninger fra andre helseregioner

Henvisninger fra fastleger og avtalespesialister utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk via Norsk Helsenett til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus. Du finner vurderingsenheten for Helse Sør-Øst ved å oppgi «RKE» i det nasjonale adresseregisteret

Rehabiliteringstelefonen (800 300 61)

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende og formidler informasjon og gir råd og veiledning om rehabiliteringstjenester til pasienter, pårørende og helsepersonell. Ved å ringe 800 300 61, mandag til fredag kl 09.00 - 15.00 kan du få informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i vår helseregion. 

Det er egenandel på rehabiliteringsopphold.

Fra og med 1. januar 2021 slås de to frikortordningene sammen til en ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

Hensikten med å slå sammen de to frikorttakene er å gjøre ordningen enklere for brukerne, og å skjerme brukerne som har de høyeste utgiftene.

Egenandelen for et opphold ved CatoSenteret i 2021 er på kroner 150 per døgn, med et tak på 2550,- for opphold som går over 17 døgn.

Aldersgrensen for egenandelsfritak er 16 år. Du får også fritak ved yrkesskade. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge deg inn på Mine egenandeler på Helsenorge.no

For å få oppdatert informasjon om våre ventetider eller andre spørsmål, kan du ta kontakt med vår inntakskoordinator på telefon 64 98 44 00, eller sende e-post til inntak@catosenteret.no.

Det går også an å få en generell oversikt over ventetider på helsenorge.no