Rakel Schmidt med faglig bidrag i tidsskrift for fysioterapi

Tverrfaglig team Komplekse lidelser

Kompleks-teamet ved CatoSenteret består av Rakel (i blått), Hans Petter, Linda, Aase, Camila og Ludmila

Rakel Schmidt er fysioterapeut ved CatoSenteret på avdelingen for komplekse lidelser. Denne avdelingen tar også imot covid-19-pasienter som kommer direkte fra sykehus eller er henvist av fastlege. Fra venstre ser dere Hans Petter, Rakel, Linda, Aase, Camilla og Ludmila.

På bakgrunn av siste års erfaringer med denne brukergruppen ble Rakel invitert til å bidra med redaksjonelt innhold om rehabilitering etter covid-19 i tidsskriftet for hjerte- og lungefysioterapi. Fysioterapeuter fra private rehabiliteringssentre, sykehus og kommune-Norge deler der sine erfaringer fra behandling, digital rehabilitering og rehabilitering i klinikk i koronaens tid.

Tidsskriftet er distribuert til medlemmene i Norsk fysioterapeutforbund over hele landet.

Her kan dere lese artikkelen Rehabilitering etter Covid-19 ved CatoSenteret som Rakel har bidratt med.

Du kan også lese mer om vårt tilbud til covid-19-pasienter på våre nettsider under Rehabilitering etter covid-19