Status for korona på CatoSenteret

Smittetrykket i Norge øker. Dette får store konsekvenser for sykehus og helsevesen. For oss på CatoSenteret betyr det at vi tilpasser løpende smitteverntiltakene for å gjøre en kollektiv innsats som letter på trykket.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som gir en mer helhetlig vurdering av risiko ved covid-19-epidemien, særlig i lys av den nye omikronvarianten. Den peker på stor risiko for sterk økning i antall smittetilfeller og innleggelser som vil belaste et allerede overbelastet helsevesen. De anbefaler at tiltak som nå er innført bør vare i flere uker slik at man ser at smitten går betydelig ned før vi kan slippe opp på smitteverntiltakene igjen.

Vi følger nøye med på utviklingen og vil tilpasse smittevernet etter videre anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og den lokale utviklingen i Vestby kommune. Følg derfor med på vår koronanettside for eventuelle endringer i smittevernreglene etter jul.

Smitteverntiltak ved CatoSenteret

Hold god avstand
Det viktigste vi kan gjøre for å unngå spredning av koronavirus er å sørge for god avstand mellom oss som ferdes på CatoSenteret. Derfor utvider vi nå «meteren» til 2 meter der hvor det er mulig, og unngår fysisk kontakt, håndhilsning og klemming. Det innebærer også at vi nå gjeninnfører faste plasser ved alle måltider i spisesalen.

Ikke adgang for besøkende
Det er ikke lenger tillatt for besøkende å komme inn på senteret. Dette gjelder nå også eksterne brukere som benytter bassenget og treningssalen. Vi gjør dette for å begrense kontaktpunkter inn på senteret, og dermed risikoen for smitte for sårbare brukere. Det gjør også arbeidet med smittesporing enklere.

Bruk munnbind!
Munnbind er nå påbudt i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde avstand til andre. Det er vanskelig i en treningssituasjon, så dette gjelder ikke situasjoner der det inngår fysisk aktivitet eller under måltider.

Vi henstiller også til våre brukere å unngå å besøke offentlige steder, som utesteder, butikker og kjøpesentre. Dette er steder hvor man potensielt fort kan bli smittet uten å kunne spore kilden.